pour w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pour w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. pour (flow):

Zobacz też oil

1. oil:

to check the oil MOTOR
pétrolier/-ière
pétrolier/-ière

II.pour in CZASOW. [Brit pɔː -, Am pɔr -] (pour in [sth], pour [sth] in)

pour forth → pour out

Zobacz też pour out

II.pour out CZASOW. [Brit pɔː -, Am pɔr -] (pour out [sth], pour [sth] out)

I.pour off CZASOW. [Brit pɔː -, Am pɔr -] (pour off [sth], pour [sth] off)

I.pour away CZASOW. [Brit pɔː -, Am pɔr -] (pour away [sth], pour [sth] away)

II.pour out CZASOW. [Brit pɔː -, Am pɔr -] (pour out [sth], pour [sth] out)

Tłumaczenia dla hasła pour w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pour w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pour w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pour w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

pour Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文