troubles w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła troubles w angielski»francuski słowniku

I.trouble [Brit ˈtrʌb(ə)l, Am ˈtrəb(ə)l] Troubles RZECZOW.

1. trouble U (problems):

ennuis mpl

2. trouble (difficulties):

3. trouble (effort, inconvenience):

4. trouble:

histoires fpl inf
ennuis mpl
il a une sale gueule slang

III.trouble [Brit ˈtrʌb(ə)l, Am ˈtrəb(ə)l] Troubles CZASOW. przech.

1. trouble (bother) person:

V.trouble [Brit ˈtrʌb(ə)l, Am ˈtrəb(ə)l] Troubles

Zobacz też Troubles

trouble-free [Brit ˌtrʌb(ə)lˈfriː, Am ˌtrəblˈfri] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

troubles w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła troubles w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. trouble no pl (difficulty):

Tłumaczenia dla hasła troubles w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

troubles Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文