signes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła signes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. signer (apposer sa signature sur):

II.signer [siɲe] CZASOW. nieprzech. (s'exprimer en langage des signes)

2. signe (symbole) ASTROL:

3. signe (geste):

faire signe à qn lit

Zobacz też avant-coureur

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła signes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

signes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła signes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. signe (geste, indice):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła signes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

signes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

signes Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła signes w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文