positive w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła positive w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.positive [Brit ˈpɒzɪtɪv, Am ˈpɑzədɪv] RZECZOW.

II.positive [Brit ˈpɒzɪtɪv, Am ˈpɑzədɪv] PRZYMIOT.

false positive [ˌfɔːls ˈpɒzɪtɪv, Amˌfɔls ˈpɑzədɪv] RZECZOW. MED

Tłumaczenia dla hasła positive w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
positif (positive) MED, MAT, ELEC, PHOT

positive w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła positive w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

positive [ˈpɒzətɪv, Am ˈpɑ:zət̬ɪv] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła positive w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

positive Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文