five-year w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła five-year w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.stretch [Brit strɛtʃ, Am strɛtʃ] PRZYMIOT. attr

4. stretch (push to the limit):

Tłumaczenia dla hasła five-year w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

quinquenn|al (quinquennale) <mpl quinquennaux> [kɛ̃kenal, o] PRZYMIOT.

renouvelable [ʀənuvlabl] PRZYMIOT.

I.plan (plane) [plɑ̃, plan] PRZYMIOT.

7. plan (niveau):

leading attr

8. plan (projet):

III.plan (plane) [plɑ̃, plan]

plan fixe CINE
plan moyen CINE
plan social ECON, COM
plan social ECON, COM

IV.plan (plane) [plɑ̃, plan]

Zobacz też gros, comète

I.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRZYMIOT. attr

6. gros (fort):

II.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] RZECZOW. m (ż)

III.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRZYSŁ.

VII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

gros bonnet inf
big wig Brit inf
gros bonnet inf
big shot inf
gros bras inf
gros coup inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big bike inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big hog Am inf
gros cul inf
gros gibier CHASSE
gros lard inf
fat slob inf
gros lot JEUX
gros œuvre CONSTR
gros plan CINE
fatso inf
gros rouge inf
red plonk Brit inf
gros rouge inf
gros sel GASTR
gros titre PRESSE
big wig Brit inf
big shot inf
brain box Brit inf
brain inf

VIII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

2. peine (effort):

3. peine (difficulté):

4. peine (punition) (gén):

peine LAW

Zobacz też suffire

I.suffire [syfiʀ] CZASOW. nieprzech. (être suffisant)

five-year w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła five-year w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła five-year w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.