accounting w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła accounting w angielski»francuski słowniku

accounting [Brit əˈkaʊntɪŋ, Am əˈkaʊn(t)ɪŋ] RZECZOW.

accounting w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła accounting w angielski»francuski słowniku

accounting Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文