conduct w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła conduct w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.conduct RZECZOW. [Brit ˈkɒndʌkt, Am ˈkɑnˌdəkt]

III.conduct CZASOW. nieprzech. [Brit kənˈdʌkt, Am kənˈdəkt] MUS

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła conduct w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

conduct w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła conduct w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.conduct [kənˈdʌkt, Am ˈkɑ:n-] RZECZOW. no pl

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
scandaleux(-euse)

Tłumaczenia dla hasła conduct w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

conduct Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文