poll w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła poll w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. poll:

voix fpl

Gallup poll [Brit ˈɡaləp, Am ˈɡæləp ˌpoʊl] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła poll w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

poll w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła poll w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Gallup poll® [ˈgæləp pəʊl, Am -poʊl] RZECZOW. Am, Kan

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła poll w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

poll Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文