cours w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cours w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cours <pl cours> [kuʀ] RZECZOW. m

1. cours:

cours UNIV

4. cours FIN (taux de négociation):

6. cours (enchaînement):

Zwroty:

en-cours, encours [ɑ̃kuʀ] RZECZOW. m <pl en-cours>

1. courir (gén):

Zobacz też valoir, lièvre

2. valoir (qualitativement):

he is a bad lot inf

7. valoir (avec faire):

basse-cour, bassecour <pl basses-cours, bassescours> [bɑskuʀ] RZECZOW. ż

cour martiale MILIT

arrière-cour <pl arrière-cours> [aʀjɛʀkuʀ] RZECZOW. ż lit, fig

Tłumaczenia dla hasła cours w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cours w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cours w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

basse-cour <basses-cours> [bɑskuʀ] RZECZOW. ż

arrière-cour <arrière-cours> [aʀjɛʀkuʀ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła cours w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cours Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文