tender w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tender w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. tender (currency) → legal tender

II.tender [Brit ˈtɛndə, Am ˈtɛndər] PRZYMIOT.

Zobacz też legal tender

tender-heartedness [Brit ˌtɛndəˈhɑːtɪdnəs, Am ˌtɛndərˈhɑrdədnəs] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła tender w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tender w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tender w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła tender w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tender Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文