légale w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła légale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lég|al (légale) <mpl légaux> [leɡal, o] PRZYMIOT.

médico-lég|al (médico-légale) <mpl médico-légaux>, médicolégal (médicolégale) <mpl médicolégaux> [medikoleɡal, o] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła légale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

légale w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła légale w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła légale w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

légale Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

légale Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła légale w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文