villes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła villes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. ville:

townees inf, péj

centre-ville <pl centres-villes ou centre-villes> [sɑ̃tʀəvil] RZECZOW. m

ville-champignon <pl villes-champignons> [vilʃɑ̃piɲɔ̃] RZECZOW. ż

ville-dortoir <pl villes-dortoirs> [vildɔʀtwaʀ] RZECZOW. ż

ville-satellite <pl villes-satellites> [vilsatɛlit] RZECZOW. ż

baise-en-ville <pl baise-en-ville> [bɛzɑ̃vil] RZECZOW. m slang

Tłumaczenia dla hasła villes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

villes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła villes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ville-satellite <villes-satellites> [vilsatelit] RZECZOW. ż

ville-dortoir <villes-dortoirs> [vildɔʀtwaʀ] RZECZOW. ż

centre(-)ville <centres-villes> [sɑ̃tʀəvil] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
twin towns Brit

Tłumaczenia dla hasła villes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

villes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

twin towns Brit

villes Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła villes w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文