basse w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła basse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też bas

I.bas (basse) [bɑ, bɑs] PRZYMIOT.

3. bas (dans une échelle de valeurs):

bas (basse) MUS note

II.bas (basse) [bɑ, bɑs] PRZYSŁ.

1. bas (à faible hauteur):

1. bas (partie inférieure):

bas phrase:

bas de casse TYP
bas de gamme adj
bas de laine fig
bas latin LING
bas morceaux GASTR
bas à varices MED
basse école RIDING
basse fréquence PHYS, TEL

basse-fosse <pl basses-fosses> [bɑsfos] RZECZOW. ż

baryton-basse [baʀitɔ̃bas] RZECZOW. m (chanteur)

cul-de-basse-fosse <pl culs-de-basse-fosse> [kyd(ə)bɑsfos] RZECZOW. m

I.bas (basse) [bɑ, bɑs] PRZYMIOT.

3. bas (dans une échelle de valeurs):

bas (basse) MUS note

II.bas (basse) [bɑ, bɑs] PRZYSŁ.

1. bas (à faible hauteur):

1. bas (partie inférieure):

bas phrase:

bas de casse TYP
bas de gamme adj
bas de laine fig
bas latin LING
bas morceaux GASTR
bas à varices MED
basse école RIDING
basse fréquence PHYS, TEL

Zobacz też mettre

1. mettre (placer dans un endroit, une position):

6. mettre (placer dans une situation, un état):

9. mettre (faire fonctionner):

11. mettre (écrire):

1. mettre (se placer dans un endroit, une position):

8. mettre (se placer dans une situation, un état):

basse-cour, bassecour <pl basses-cours, bassescours> [bɑskuʀ] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła basse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

basse w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła basse w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.bas(se) [bɑ, bɑs] PRZYMIOT.

II.bas(se) [bɑ, bɑs] PRZYSŁ.

basse-cour <basses-cours> [bɑskuʀ] RZECZOW. ż

bas1 [bɑ] RZECZOW. m (partie inférieure)

Tłumaczenia dla hasła basse w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

basse Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à la queue basse inf

basse Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła basse w francuski»angielski słowniku

basse z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文