boue w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła boue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

garde-boue <pl garde-boue, garde-boues> [ɡaʀdəbu] RZECZOW. m

pare-boue <pl pare-boue, pare-boues> [paʀbu] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła boue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
pare-boue m inv
boue ż
boue ż

boue w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła boue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

garde-boue [gaʀdəbu] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła boue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

boue Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文