sable w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sable w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też sabler

Tłumaczenia dla hasła sable w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sable w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sable w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sablé [sɑble] RZECZOW. m GASTR

sablé(e) [sɑble] PRZYMIOT. GASTR

Tłumaczenia dla hasła sable w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sable Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文