build w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła build w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.build <prét, part passé built> [Brit bɪld, Am bɪld] CZASOW. przech.

III.build <prét, part passé built> [Brit bɪld, Am bɪld] CZASOW. nieprzech.

I.build in CZASOW. [Brit bɪld -, Am bɪld -] (build [sth] in, build in [sth])

II.build up CZASOW. [Brit bɪld -, Am bɪld -] (build up [sth], build [sth] up)

III.build up CZASOW. [Brit bɪld -, Am bɪld -] (build [sth/sb] up, build up [sth/sb])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła build w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

build w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła build w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła build w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

build Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文