monitor w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła monitor w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.monitor [Brit ˈmɒnɪtə, Am ˈmɑnədər] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła monitor w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

monitor w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła monitor w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.monitor [ˈmɒnɪtəʳ, Am ˈmɑ:nɪt̬ɚ] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła monitor w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

monitor Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文