European w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła European w angielski»francuski słowniku

I.European [Brit jʊərəˈpiːən, Am ˌjʊrəˈpiən] RZECZOW.

II.European [Brit jʊərəˈpiːən, Am ˌjʊrəˈpiən] PRZYMIOT.

pro-European [Am ˌproʊˌjərəˈpiən] RZECZOW. PRZYMIOT. POL

anti-European [Am ˌæn(t)iˌjʊrəˈpiən, ˌænˌtaɪˌjʊrəˈpiən] PRZYMIOT.

II.Indo-European [Brit, Am ˌɪndoʊˌjurəˈpiən] PRZYMIOT.

European w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła European w angielski»francuski słowniku

I.European [ˌjʊərəˈpɪən, Am ˌjʊrə-] PRZYMIOT.

II.European [ˌjʊərəˈpɪən, Am ˌjʊrə-] RZECZOW.

European Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

European Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文