pieds w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pieds w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.casse-pieds, casse-pied <pl casse-pieds> [kaspje] inf PRZYMIOT.

II.casse-pieds, casse-pied <pl casse-pieds> [kaspje] inf RZECZOW. mf

couvre-pieds, couvre-pied <pl couvre-pieds> [kuvʀəpje] RZECZOW. m

chauffe-pieds, chauffe-pied <pl chauffe-pieds> [ʃofpje] RZECZOW. m

essuie-pieds, essuie-pied <pl essuie-pieds> [esɥipje] RZECZOW. m

1. pied ANAT:

je lui ai mis mon pied aux fesses slang/au cul , vulgar slang
je lui ai mis mon pied aux fesses slang/au cul , vulgar slang
I kicked him up the arse Brit vulg sl
je lui ai mis mon pied aux fesses slang/au cul , vulgar slang
I kicked him up the ass Am slang
à pied (gén)
être aux pieds de qn lit, fig
traîner les pieds lit, fig

Zwroty:

to have it away slang

Zobacz też six

va-nu-pieds, vanupied <pl va-nu-pieds, vanupieds> [vanypje] RZECZOW. mf

sous-pied <pl sous-pieds> [supje] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła pieds w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pieds w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pieds w francuski»angielski słowniku

I.casse-pieds [kɑspje] inv PRZYMIOT. inf

II.casse-pieds [kɑspje] inv RZECZOW. mf inf

II.nu-pieds [nypje] RZECZOW. mpl (chaussures)

va-nu-pieds [vanypje] RZECZOW. mf inv

Zwroty:

contre-pied [kɔ̃tʀəpje] RZECZOW. m sans pl

cale-pied <cale-pieds> [kalpje] RZECZOW. m

chausse-pied <chausse-pieds> [ʃospje] RZECZOW. m

plain-pied [plɛ̃pje] RZECZOW. m sans pl

pieds Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文