cap w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

CAP → certificat d'aptitude professionnelle

cap-verd|ien (cap-verdienne) <mpl cap-verdiens> [kapvɛʀdjɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

cap-hornier [kapɔʀnje] RZECZOW. m

Cap-verd|ien (Cap-verdienne) <mpl Cap-verdiens> [kapvɛʀdjɛ̃, ɛn] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła cap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cap w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła cap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cap Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文