course w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła course w angielski»francuski słowniku

1. course (progression):

2. course (route):

3. course:

course w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła course w angielski»francuski słowniku

1. course (direction):

2. course (development):

course Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

course Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文