damp w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła damp w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też damp down, dampen

I.damp down CZASOW. [Brit damp -, Am dæmp -] (damp [sth] down, damp down [sth])

I.damp down CZASOW. [Brit damp -, Am dæmp -] (damp [sth] down, damp down [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to be a damp squib Brit inf event:

Tłumaczenia dla hasła damp w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

damp w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła damp w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła damp w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

damp Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文