due w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła due w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

6. due (scheduled, expected):

IV.due [Brit djuː, Am d(j)u] PRZYSŁ. (directly)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła due w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
payer)
due après n (à to)
à
due (à to)

due w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła due w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła due w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

due Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

n'en déplaise à qn iron
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文