instalment w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła instalment w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

instalment, installment Am [Brit ɪnˈstɔːlm(ə)nt, Am ɪnˈstɔlmənt] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
à jour

Tłumaczenia dla hasła instalment w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

instalment w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła instalment w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła instalment w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文