normal w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła normal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.normal [Brit ˈnɔːm(ə)l, Am ˈnɔrməl] RZECZOW. (gen)

II.normal [Brit ˈnɔːm(ə)l, Am ˈnɔrməl] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła normal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
normal (à to)

normal w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła normal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła normal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
loi normale ż MAT

normal Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

normal z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文