violent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła violent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

violent [Brit ˈvʌɪəl(ə)nt, Am ˈvaɪ(ə)lənt] PRZYMIOT.

non-violent [Brit ˌnɒnˈvʌɪələnt, Am ˌnɑnˈvaɪələnt] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła violent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

violent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła violent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła violent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

violent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

violent Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła violent w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文