argument w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła argument w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

argument [Brit ˈɑːɡjʊm(ə)nt, Am ˈɑrɡjəmənt] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
fallacieux/-ieuse

Tłumaczenia dla hasła argument w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

argument w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła argument w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
boiteux(-euse)

Tłumaczenia dla hasła argument w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

argument Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文