non-violent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła non-violent w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

non-violent [Brit ˌnɒnˈvʌɪələnt, Am ˌnɑnˈvaɪələnt] PRZYMIOT.

I.struggle [Brit ˈstrʌɡ(ə)l, Am ˈstrəɡəl] RZECZOW.

3. struggle (difficult task, effort):

Tłumaczenia dla hasła non-violent w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

résistance [ʀezistɑ̃s] RZECZOW. ż

Zobacz też la Résistance

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

non-violent w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文