taking w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła taking w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.taking [Brit ˈteɪkɪŋ, Am ˈteɪkɪŋ] RZECZOW. (act)

risk-taking [Brit ˈrɪskteɪkɪŋ, Am ˈrɪskˌteɪkɪŋ] RZECZOW.

II.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] CZASOW. przech.

4. take (carry along):

9. take (accept):

10. take (require) activity, course of action:

III.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też prisoner, hostage, drug

prisoner [Brit ˈprɪz(ə)nə, Am ˈprɪz(ə)nər] RZECZOW.

prisonnier/-ière m/ż
détenu/-e m/ż

hostage [Brit ˈhɒstɪdʒ, Am ˈhɑstɪdʒ] RZECZOW.

II.drug <part prés drugging; prét, part passé drugged> [Brit drʌɡ, Am drəɡ] CZASOW. przech.

III.take off CZASOW. [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sth] off, take off [sth])

IV.take off CZASOW. [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sb] off, take off [sb])

II.take on CZASOW. [Brit teɪk -, Am teɪk -] (take [sb/sth] on, take on [sb/sth])

Tłumaczenia dla hasła taking w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

taking w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła taking w angielski»francuski słowniku

taking Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文