supporte w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła supporte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

5. supporter (subir sans dommages):

supporter2, supporteur [sypɔʀtœʀ] RZECZOW. mf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła supporte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

supporte w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła supporte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

supporter2 (-trice) [sypɔʀtɛʀ] RZECZOW. m, supporteur [sypɔʀtœʀ, -tʀis] RZECZOW. m, f

Tłumaczenia dla hasła supporte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

supporte Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文