themselves w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła themselves w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

themselves [Brit ð(ə)mˈsɛlvz, Am ðəmˈsɛlvz, ðəmˈsɛlvz] ZAIMEK When used as a reflexive pronoun, direct and indirect, themselves is translated by se (or s' before a vowel or mute h).
When used as an emphatic the translation is eux-mêmes in the masculine and elles-mêmes in the feminine: they did it themselves = ils l'ont fait eux-mêmes or elles l'ont fait elles-mêmes.
After a preposition the translation is eux or elles or eux-mêmes or elles-mêmes: they bought the painting for themselves = ( masculine or mixed gender) ils ont acheté le tableau pour eux or pour eux-mêmes; ( feminine gender) elles ont acheté le tableau pour elles or pour elles-mêmes.

himself [Brit hɪmˈsɛlf, Am hɪmˈsɛlf] ZAIMEK When used as a reflexive pronoun, direct and indirect, himself is translated by se ( s' before a vowel): he's enjoying himself = il s'amuse bien; he's cut himself = il s'est coupé.
When used in emphasis the translation is lui-même: he himself didn't know = il ne le savait pas lui-même.
After a preposition, the translation is lui or lui-même: he can be proud of himself = il peut être fier de lui or de lui-même.
For particular usages see below.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła themselves w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

themselves w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła themselves w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też myself

Zobacz też myself

Tłumaczenia dla hasła themselves w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
M. X? ― lui-même!
Mr X? ― himself!

themselves Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文