player w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła player w angielski»francuski słowniku

player w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła player w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
joueur (-euse) de volley-ball mf
volleyeur (-euse) mf

Tłumaczenia dla hasła player w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

player Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

footballeur(-euse) m (ż)
joueur de tennis(-euse) m (ż)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文