toucher w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła toucher w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.toucher à CZASOW. przech. obj.indir.

1. toucher (poser la main sur):

toucher à tout lit
toucher à tout fig
‘touche pas à mon pote inf
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to make a mint inf

Tłumaczenia dla hasła toucher w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

toucher w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła toucher w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła toucher w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

toucher Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文