touching w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła touching w angielski»francuski słowniku

touching [Brit ˈtʌtʃɪŋ, Am ˈtətʃɪŋ] PRZYMIOT.

4. touch (element):

note ż
il y a du gel dans l'air inf

3. touch (affect):

I.touch (up)on CZASOW. [Brit tʌtʃ -, Am tətʃ -] (touch (up)on [sth])

II.touch down CZASOW. [Brit tʌtʃ -, Am tətʃ -] (touch [sth] down, touch down [sth]) SPORT

I.touch off CZASOW. [Brit tʌtʃ -, Am tətʃ -] (touch [sth] off, touch off [sth])

touching w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła touching w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła touching w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

touching Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文