chefs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chefs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.chef [ʃɛf] RZECZOW. ż inf

class prefect Brit
class monitor Brit
senior registrar Brit
chef de file POL
chef de file NAUT
chef de plateau CINE, TV
chef de service ADMIN
guard Brit

Zobacz też petit

I.petit (petite) [p(ə)ti, it] PRZYMIOT.

1. petit personne, pied, objet, arbre, entreprise:

3. petit (en âge):

4. petit (en quantité, prix, force):

7. petit (pour minimiser):

a little favour Brit
give me a ring Brit
to make a fuss of sb Brit

II.petit (petite) [p(ə)ti, it] RZECZOW. m (ż)

1. petit:

the kids inf

III.petit (petite) [p(ə)ti, it] PRZYSŁ.

1. petit (jeune animal):

petit aigle ZOOL
petit bleu dated
petit coin inf (toilettes) euph
loo Brit inf
petit coin inf (toilettes) euph
to go to the loo Brit inf
loo Brit inf
to go to the loo Brit inf
petit juif inf
petit quart NAUT
petite annonce PRESSE
petite annonce PRESSE
petite reine SPORT
petites classes inf ECOLE
ludo sg

brigadier-chef <pl brigadiers-chefs> [bʀiɡadjeʃɛf] RZECZOW. m

médecin-chef <pl médecins-chefs> [mɛdsɛ̃ʃɛf] RZECZOW. m

sergent-chef <pl sergents-chefs> [sɛʀʒɑ̃ʃɛf] RZECZOW. m

couvre-chef <pl couvre-chefs> [kuvʀəʃɛf] RZECZOW. m hum

caporal-chef <pl caporaux-chefs> [kapɔʀalʃɛf, kapɔʀoʃɛf] RZECZOW. m

chef-d'œuvre <pl chefs-d'œuvre> [ʃɛdœvʀ] RZECZOW. m

chef-lieu <pl chefs-lieux> [ʃɛfljø] RZECZOW. m (ville)

chef-opérateur <pl chefs-opérateurs> [ʃɛfɔpeʀatœʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła chefs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chefs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chefs w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

caporal-chef <caporaux-chefs> [kapɔʀalʃɛf] RZECZOW. m

chef-lieu <chefs-lieux> [ʃɛfljø] RZECZOW. m

chef-d'œuvre <chefs-d'œuvre> [ʃɛdœvʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła chefs w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
chef mf

chefs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文