trot w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła trot w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.trot <part prés trotting; prét, part passé trotted> [Brit trɒt, Am trɑt] CZASOW. przech.

IV.trot <part prés trotting; prét, part passé trotted> [Brit trɒt, Am trɑt] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła trot w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
au trot! RIDING
trot allongé RIDING
trot assis RIDING
trot enlevé RIDING
trot de travail RIDING
to trot out inf péj

trot w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła trot w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła trot w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

trot Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文