child w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła child w angielski»francuski słowniku

child <pl children> [Brit tʃʌɪld, Am tʃaɪld] RZECZOW.

child w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła child w angielski»francuski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

child Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

child Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła child w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文