fairy w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fairy w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

airy-fairy [Brit ˌɛːrɪˈfɛːri, Am ˌɛriˈfɛri] PRZYMIOT. Brit inf

Tłumaczenia dla hasła fairy w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fairy w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fairy w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

fairy <-ries> [ˈfeəri, Am ˈferi] RZECZOW. (imaginary creature)

Tłumaczenia dla hasła fairy w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fairy Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文