reine w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła reine w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

reine-claude <pl reines-claudes> [ʀɛnklod] RZECZOW. ż

reine-marguerite <pl reines-marguerites> [ʀɛnmaʀɡəʀit] RZECZOW. ż

reine-des-prés <pl reine-des-prés> [ʀɛndepʀe] RZECZOW. ż BOT

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła reine w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

reine w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła reine w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła reine w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

reine Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文