km w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła km w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła km w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

km w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła km w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła km w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

km Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à moins de 2 km de qc
être à 5 km à l'ouest de qc
être à 5 km à l'est de qc
la ville est à 8 km
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文