distance w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła distance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. distance (intervalle spatial):

remote attr

mi-distance <à mi-distance> [amidistɑ̃s] PRZYSŁ.

distancer [distɑ̃se] CZASOW. przech. (en compétition sportive)

Tłumaczenia dla hasła distance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

distance w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła distance w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła distance w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

distance Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文