couru w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła couru w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też courir

1. courir (gén):

1. courir (gén):

Zobacz też valoir, lièvre

2. valoir (qualitativement):

he is a bad lot inf

7. valoir (avec faire):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła couru w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

couru w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła couru w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też courir

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła couru w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

couru Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文