chasing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chasing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

3. chase RIDING → steeplechase

chase → chase about

Zobacz też chase about, steeplechase

I.chase about CZASOW. [Brit tʃeɪs -, Am tʃeɪs -], chase around CZASOW. (chase about)

II.chase about CZASOW. [Brit tʃeɪs -, Am tʃeɪs -], chase around CZASOW. (chase around inf [sth])

III.chase about CZASOW. [Brit tʃeɪs -, Am tʃeɪs -], chase around CZASOW. (chase [sb] around)

steeplechase [Brit ˈstiːp(ə)ltʃeɪs, Am ˈstipəlˌtʃeɪs] RZECZOW.

I.chase about CZASOW. [Brit tʃeɪs -, Am tʃeɪs -], chase around CZASOW. (chase about)

II.chase about CZASOW. [Brit tʃeɪs -, Am tʃeɪs -], chase around CZASOW. (chase around inf [sth])

III.chase about CZASOW. [Brit tʃeɪs -, Am tʃeɪs -], chase around CZASOW. (chase [sb] around)

I.chase up CZASOW. [Brit tʃeɪs -, Am tʃeɪs -] Brit (chase [sth] up, chase up [sth])

II.chase up CZASOW. [Brit tʃeɪs -, Am tʃeɪs -] Brit (chase [sb] up, chase up [sb])

I.chase off CZASOW. [Brit tʃeɪs -, Am tʃeɪs -] (chase [sb/sth] off, chase off [sb/sth])

I.chase away CZASOW. [Brit tʃeɪs -, Am tʃeɪs -] (chase [sb/sth] away, chase away [sb/sth])

wild goose chase [Brit wʌɪld ˈɡuːs tʃeɪs, Am ˌwaɪld ˈɡus ˌtʃeɪs, ˌwaɪl(d)ˈɡus ˌtʃeɪs] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła chasing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chasing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chasing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła chasing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

chasing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文