noticed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła noticed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.notice [Brit ˈnəʊtɪs, Am ˈnoʊdəs] RZECZOW.

3. notice (attention):

Tłumaczenia dla hasła noticed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

noticed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła noticed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

obituary <-ies> [əʊˈbɪtʃʊəri, Am oʊˈbɪtʃueri], obituary notice RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła noticed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

noticed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文