ici w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ici w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. ici (dans l'espace):

ici (tout de suite)! un chien)

2. ici (dans le temps):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
this place is a real tip Brit inf

Tłumaczenia dla hasła ici w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ici w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ici w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. ici (lieu):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ici w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ici Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

d'ici (à) 2010/(à) demain/(à) lundi
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文