huit w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła huit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.huit [ˈɥit, , but before consonantˈɥi] PRZYMIOT. inv

II.huit [ˈɥit, , but before consonantˈɥi] ZAIMEK

III.huit <pl huit> [ˈɥit, , but before consonantˈɥi] RZECZOW. m

six-huit <pl six-huit> [sisɥit] RZECZOW. m MUS

deux-huit <pl deux-huit> [døɥit] RZECZOW. m MUS

super-huit <pl super-huit> [sypɛʀɥit] PRZYMIOT. inv RZECZOW. m

I.trois-huit <pl trois-huit> [tʀwaɥit] RZECZOW. m MUS

II.trois-huit [tʀwaɥit] RZECZOW. mpl COM

dix-huit [dizɥit] PRZYMIOT. inv ZAIMEK

soixante-dix-huit [swasɑ̃tdizɥit] PRZYMIOT. inv ZAIMEK

Tłumaczenia dla hasła huit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

huit w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła huit w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

Zobacz też cinq

I.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYMIOT.

II.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. m inv

III.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] RZECZOW. ż (table/chambre/... numéro cinq)

IV.cinq [sɛ̃k, devant une consonne sɛ̃] PRZYSŁ.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła huit w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

huit Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文