trous w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła trous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bouche-trou <pl bouche-trous> [buʃtʀu] RZECZOW. m

trou d'air AVIAT
trou de balle slang
arsehole Brit vulg sl
trou de balle slang
asshole Am slang
trou de Botal ANAT
trou du chat NAUT
trou du cul vulg sl
arsehole Brit vulg sl
trou du cul vulg sl
asshole Am slang
trou de nez inf
trou noir ASTRON

trou-trou <pl trou-trous> [tʀutʀu] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła trous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

trous w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła trous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bouche-trou <bouche-trous> [buʃtʀu] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła trous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

trous Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文