economic w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła economic w angielski»francuski słowniku

economic [Brit ˌiːkəˈnɒmɪk, ɛkəˈnɒmɪk, Am ˌɛkəˈnɑmɪk, ˌikəˈnɑmɪk] PRZYMIOT.

economic w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła economic w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

economic [ˌi:kəˈnɒmɪk, Am -ˈnɑ:mɪk] PRZYMIOT.

socio-economic [ˌsəʊʃiəʊˌi:kəˈnɒmɪk, Am ˌsoʊsioʊˌekəˈnɑ:mɪk] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła economic w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

economic Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

economic Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文