mémoire w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mémoire w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

II.mémoire [memwaʀ] RZECZOW. ż

1. mémoire (faculté):

2. mémoire:

aide-mémoire <pl aide-mémoire, aide-mémoires> [ɛdmemwaʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła mémoire w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mémoire w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mémoire w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

aide-mémoire [ɛdmemwaʀ] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła mémoire w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

mémoire Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

mémoire Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła mémoire w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文