visuelle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła visuelle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.visu|el (visuelle) [vizɥɛl] PRZYMIOT. (tous contextes)

II.visu|el (visuelle) [vizɥɛl] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła visuelle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

visuelle w słowniku PONS

visuelle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文